מרדכי ס.

אני מודה לעו"ד צביקה פרדיס שהוא נלחם, הצליח וזכה בשבילי נגד ביטח לאומי