מאה ותשעים אלף שקלים חדשים מעבר לתגמולי ביטוח לאומי

האמת, בתיק הזה הזעתי עד שהוא נגמר