ערעור בבית הדין על החלטת ועדה רפואית לעררים בנצרת

הועדה לעררים לא קבעה נכות למרות שתארה מגבלות המזכות בנכות אורטופדיות ונוירולגיות. כעת הועדה תבדוק את הלקוח באופן רציני ומעמיק ולא כלאחר יד. על הרופאים היושבים בועדות להבין כי הם אינם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם ולפעול בהתאם לחוק ולתקנות וכי יש עליהם ביקורת. אני לא מוותר עד אשר הלקוח יקבל את מה שמגיע לו. לעורך הדין של הביטוח הלאומי לא היתה ברירה והוא נאלץ להסכים לתנאים – אחרת היה ניתן פסק דין מנומק לטובתי.