פיצויים בגלל נפילה במדרכה

אשה בת 50 יצאה מביתה לאזור בו חנה רכבה כאשר ברחוב הוחלפו מרצפות המדרכה. מעדה ונפלה ושברה את הקרסול
התאונה ארעה עת היתה בדרכה לפגישת עבודה
ועדה רפואית לעררים של המסד לביטוח לאומי קבעה נכותה הצמיתה בשיעור של 5%.
התוצאה- 30,000 ₪ מביטוח לאומי ( נכויות זמניות) וכן 85,000 ₪ מהעיריה, מבטחתה והקבלן.
מדרכה שבורה