מענק 35,000 ש״ח

מענק 35,000 ש״ח בגין החמרת מצב

מענק 35,000 ש״ח וגמלה חודשית של 4,800 ש״ח לצמיתות.
לקוח שנקבעה לו בעבר נכות בגין ירידה בשמיעה וטנטון תמידי, המשיך להיות חשוף לרעש ובעקבות תביעתנו להחמרת מצב, נכותו עלתה. ולכן יהא זכאי לגמלה חודשית לכל ימי חייו.