100,000 ש״ח לבן 55 רכב על אופניו בקיבוץ ונתקל בשוחה פתוחה

100,000 ש״ח לבן 55 רכב על אופניו בקיבוץ ונתקל בשוחה פתוחה

בן 55 רכב על אופניו בקיבוץ ונתקל בשוחה פתוחה. נפל ונפגע בכתף. נכות 5%. ברוטו הרויח 10,000 ש״ח.

מאחר ובוצעו עבודות תשתית במקום נתבעו הקיבוץ, הקבלן וקבלן המשנה והמבטחות שלהם.

סוף טוב הכל טוב.