תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הינו פוליסת ביטוח פרטית אשר נרכשת מאחת מחברות הביטוח הפועלות בישראל. מטרתו של ביטוח זה הינו לקבל פיצוי במידה והמבוטח עבר תאונה ובה נגרם לו נזק גוף מזכה בפיצוי.

כך בין היתר- שברים, כוויות, ימי אשפוז בבי"ח וכיוב'.

הפוליסה הינה אישית ואינה תלויה בפוליסות אחרות. היקף הפוליסה והפרמיה נקבע בהתאם לנסיבותיו האישיות של המבוטח (גיל, מצב רפואי, מקום עבודה וכדומה).

ישנן גם פוליסות קולקטיביות המכסות עובדי ארגונים בפוליסה שכזו.

הכיסוי הניתן בפוליסת ביטוח תאונות אישיות הינו כיסוי נרחב אשר כולל כיסוי עבור נזקי גוף שנגרמו למבוטח במהלך תקופת הביטוח. על פי רוב, הביטוח מכסה נזקי גוף אלו עבור תאונות שנגרמו בארץ ובעולם.
כמו כן, גופים רבים מבוטחים אף הם בפוליסת ביטוח תאונות אישיות ובמסגרתן הם מכסים עצמם במקרים של תאונות (לדוגמא, מכוני כושר, גני שעשועים וכדומה). היתרון המשמעותי של פוליסת הביטוח הנ"ל הינו זכאות לביטוח גם בהעדר רשלנות מצד גורמים מסוימים הקשורים למקרה הביטוח. לא אחת, רשאי הנפגע להגיש תביעה ישירה נגד חברת הביטוח, ללא כל תלות בסוגיית האשם.

הכיסוי הביטוחי הניתן למבוטח עבור פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלוי במקרה של תאונה.

פוליסת הביטוח מגדירה מראש מהי תאונה על פי הפוליסה ואלו מקרים נכנסים בגדרה לצורך קבלת כספי הביטוח. חברות הביטוח, והפוליסות השונות, נבדלות זו מזו בהגדרת התאונות המזכות בתגמולי הביטוח. על פי רוב, מקרה של תאונה מוגדר בפוליסה כ"מקרה חיצוני, פתאומי ובלתי צפוי". הגדרה זו קובעת כי לא יפוצה מבוטח אשר נפגע בגין מצב רפואי לקוי או בעקבות אירוע שנגרם למבוטח במתכוון.

יודגש כי ישנן פוליסות ביטוח תאונות אישיות מורחבות הכוללות גם ביטוח במקרים של מחלות וכדומה. פוליסות הביטוח הסטנדרטיות, עם זאת, אינן כוללות הרחבות אלו.

אדם אשר תובע את חברת הביטוח לאחר מקרה ביטוח הנכנס בגדר תאונה, צריך להוכיח את הנכות אשר ממנה הוא סובל בעקבות האירוע. המונח נכות מוגדר אף הוא בפוליסת הביטוח וגם הוא כולל חריגים אשר אינם כלולים בפוליסה. על פי רוב, המבחנים לצורך קביעת נכותו של המבוטח נעשים בהתאם למבחנים אשר מפורטים לצורך קביעת נכות בחוק הביטוח הלאומי.

הפיצוי במקרה של נכות ניתן בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו למבוטח.

ככל שהפרמיה ששולמה גבוהה יותר כך הפיצוי במקרה של נכות מתאונה יהיה גבוה יותר.

חשוב לקרוא היטב את סעיפי הפוליסה ותנאיה המופיעים ב"ז'קט הפוליסה" על מנת שלא תצוצנה הפתעות ביום בו נבקש לקבל את הפיצוי.

כך לדוגמא קיים נוהג בפוליסות תאונות אישיות המכסות שברים.

המבוטח חושב כי במקרה והוא שובר עצם בגוף הוא יקבל פיצוי מלא כקבוע בתנאי הפוליסה, אולם עיון ב"ז'קט הפוליסה" מעלה כי לכל איבר אחוז פיצוי שונה.

כך שבר בצלע יזכה ב 35% מסכום הפיצוי, שבר בחוליית הגב 5% מסכום הפיצוי וכו'.