תאונות אישיות תלמידים

על פי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה רשות מקומית חייבת לבטח את תלמידיה בביטוח תאונות אישיות. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי ההורים.

ביטוח זה מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה, או, חלילה, במקרה של מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה – אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני.

במסגרת הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות יפוצו התלמידים ללא צורך בהוכחת אחריות ו/או רשלנות.

ביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.

הביטוח בא לכסות את התלמיד במקרים שבהם אין הוא מכוסה על ידי הסדר אחר מתוקף חוק המדינה. בין היתר הוא אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינה התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

מה עושים

כאשר ילד נפגע בתאונה יש למלא דו"ח תאונה בבית הספר עליו אמור לחתום המנהל. בדו"ח יתוארו פרטי התאונה, שמות המורים הרלוונטים ותוצאות הארוע.

על הנפגע, באמצעות הוריו, למלא טופס תאונה אותו יש להפנות אל חברת הביטוח הרלוונטית המבטחת בפוליסת תאונות תלמידים. חברת הביטוח המבטחת את מרבית בתי הספר היא "כלל" חברה לביטוח .

אל טופס ההודעה יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטים ואישורים על העדרות מהלימודים.

בהתאם לתנאי הפוליסה תשלם חברת הביטוח בשני מישורים:

  1. תשלום בגין העדרות – במידה והתלמיד נעדר יותר מ 21 ימים תשלם חברת הביטוח פיצוי יומי בסך של כ 90 ₪ החל מן היום השישי . תשלום זה נקרא "תשלום עבור נכות זמנית"
  2. תשלום בגין נכות- סך התשלום עבור נכות מלאה וצמיתה הינו בשיעור של כ 450,000 ₪ . כך עבור 10% נכות תשלם המבטחת 45,000 ₪.

את הנכות מוכיחים באמצעות חוות דעת רפואית. לאחר הגשתה יבדק התלמיד ע"ימומחה מטעם המבטחת ולאחריה "תחליט" חברת הביטוח כמה תשלם. כמובן שמטרתה יהא לשלם כמה שפחות ובדרך פלא חוות הדעת של הרופא מטעמה תמיד תראה נכות נמוכה יותר מזו שקבע רופא התלמיד.

מבוטחים נוספים בפוליסה הינם הורים המלווים את ילדיהם התלמידים בטיול.

כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם יש להגיש תביעה לביהמ"ש.

כאמור לעיל, ישנם חריגים לפוליסה, מקרים בהם חברת הביטוח לא תשלם:

כאשר ארוע התאונה הינו לא " פתאומי"

כאשר הנזק נגרם כתוצאה ממחלה

כאשר הנזק הוא אסתטי.

יש לזכור כי תקופת ההתיישנות על תביעות מסוג זה הינה 3 שנים!!!

חשיבות ייצוג באמצעות עו"ד המתמצא ומכיר תביעות מסוג זה הינו הכרחי למזעור הוצאות ולהגיע לכדי סיום התביעה בדרך המהירה האפשרית תוך מקסום הפיצוי.