נכות כללית

מבוטחים הסובלים ממספר מחלות או בעיות רפואיות המונעות מהם לעבוד באופן מלא ורציף יכולים לפנות בתביעה למחלקת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי.

קיימים מספר תנאים מקדמיים לטיפול בתביעת נכות כללית:

שלושה חודשים בהם אדם אינו עובד ואינו משתכר

משכורת שאינה עולה על כ- 5,000 ₪

מה עושים

מבוטח אשר סובל מבעיות רפואיות שונות רשאי לפנות לביטוח הלאומי ב"תביעה לנכות כללית" .

אל תביעתו עליו לצרף את כל המסמכים הרפואיים המתארים את מצבו הרפואי מכל הרופאים הרלוונטיים.

כך מי שסובל מליקוי שמיעה וטנטון תמידי, יתר לחץ דם וסכרת צריך לצרף את המסמכים הרפואיים מכל רופא בנפרד וצרפם לתביעתו לנכות כללית.

ועדות רפואיות ואי כושר

המוסד לביטוח לאומי מזמין את המבוטח לועדות רפואיות, בהן יישב רופא בכל תחום רפואי רלוונטי- רופא פנימאי אשר יבדוק את המבוטח בנוגע למחלת הסכרת, רופא א.א.ג אשר יבדוק את המבוטח בתחום התמחותו זו וכך הלאה.

במידה והנכות הרפואית של המבוטח עולה על דרגת נכות משוקללת של 60% ( ובמקרים מסוימים עולה על דרגת נכות משוקללת של 40%) – יוזמן המבוטח לעמוד בפני ועדה נוספת, ועדה אשר תקבע את דרגת אי הכושר שלו.

דרגות אי הכושר נעות בין 50% עד ל 75%.

דרגת אי הכושר היא מושג ערטילאי המבטא את ההשפעה של המצב הרפואי של המובטח על יכולתו להשתכר.

מי שדרגת אי הכושר שלו הינה בשיעור של 50% איבד את כושרו לעבודה באופן חלקי ומי שדרגת אי הכושר שלו הינה בשיעור של 75% – ייחשב כמי שאיבד את יכולתו לעבוד באופן מלא.

גם מי שעובד ומשתכר עד לסכום של כ 5,000 ₪ יוכל גם להמשיך לעבוד וגם לקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

זכויות נלוות

מי שזכאי לקצבת אי כושר מלאה  יהא זכאי להנחות שונות, בין היתר בתשלומי ארנונה וחשמל.

כמו כן מי שנכותו הרפואית עולה על 75% יהא זכאי להטבות נוספות ולקצבה גבוהה יותר.

מי שבן זוגו אינו משתכר יותר מ 5,500 ₪ לערך יקבל גם הוא תוספת לקצבה.

כך גם מי שיש לו ילדים עד גיל 18.

בנוסף, מי שדרגת אי הכושר שלו היא 75% זכאי להגיש תביעה לשירותים מיוחדים.