מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

מחלות מקצוע

מחלת מקצוע הינה מחלה בה לקה עובד במהלך עבודתו. ישנם מקרים בהם אופי העבודה עלולים ליצור מחלה מסוג כלשהו הנובעת מהעבודה.

בניגוד לתאונה בעבודה, מחלת מקצוע אינה מקרה של פגיעה חד פעמית שאירעה במקום מסוים ובזמן נתון. מחלת מקצוע היא מחלה שהתגבשה אצל העובד בגלל תנאי עבודתו. הגדרת החוק "מחלת מקצוע" הוא מצב שבו חלה בה השכיר עקב עבודתו אצל המעביד או מטעמו, או מחלה שחלה בה המבוטח העצמאי עקב הפעולות הנדרשות ממנו מתוקף תפקידו.

דוגמא למחלות מקצוע:

  • צרידות
  • ליקוי שמיעה וטנטון תמידי
  • דלקת תעלה קרפלית ( CTS)
  • מחלות אונקולוגיות
  • וכיוב'

כדי שמחלה/נזק גופני יוכר כ"מחלת מקצוע" יש להוכיח למוסד לביטוח לאומי קשר ישיר בין התפתחות המחלה למשלח ידו ועיסוקו.

זו משימה לא פשוטה בכלל למבוטח להוכיח כי אכן ישנו קשר בין הפגיעה לעיסוק עבודתו. המוסד לביטוח לאומי מציב תנאים רבים בהם צריך המבוטח לעמוד לצורך ההכרה כחולה במחלת מקצוע וברוב המקרים יש לעבור דרך בית הדין האזורי לעבודה לצורך הכרה במחלה " כמחלת מקצוע".

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה פירושה – "פגיעות זעירות חוזרות ונישנות אשר נגרמו לעובד במהלך עבודתו באיבר מסויים בגופו, במהלך השנים ואשר התגבשו לפגיעה מסוימת. משמעות המיקרוטראומה פועלת כמובן לטובת המבוטח ואומרת כי החוק מכיר במקרה בו עובד הוכיח כי במסגרת עבודתו עשה באופן שיטתי פעולה מסוימת אשר גרמה לאיבר מסוים להישחק. בעקבות מצב השחיקה נפגעה בהכרח יכולתו לעבוד על בסיס יום יומי ולכן הוא ייחשב כ"מחלת מקצוע".

על מנת להוכיח כי עובד סובל מפגיעה במנגנון של מיקרוטראומה אשר תוכר כ"תאונת עבודה" עליו לעמוד במספר מבחנים כאשר אחד מהם הוא להוכיח כי כל אחת מאותן פגיעות זעירות חוזרות ונישנות הינה פגיעה עצמאית אשר ניתן לאתרה מבחינת מקום וזמן.

כמו כן יש להוכיח כי הצטברותן של פעולות אלה גרמה למחלה, וזאת בניגוד למצב רפואי תחלואתי אשר רק הגביר מחלה קיימת, למשל.

מיקרוטראומה תוכר בדר"כ במחלות גב, ברכיים וכיוב'. על המבוטח להוכיח את הפעולות החוזרות ונשנות אותן ביצע במשך השנים על מנת שיעמדו במבחן הפסיקה ואז, ורק אז, תביעתו תוכר.

לאחר ההכרה- יעבור המבוטח לשלב הועדות הרפואיות, מכשול נוסף בדרך לפיצוי.