ביטוח מעבידים

לכל מעביד ישנה אחריות לשמור על בטיחות עובדיו.

אחריות זו מוכרת בפסיקה ובתי המשפט רואים בחובה זו כחובה מוגברת.

כך למשל על המעביד לדאוג לסביבת עבודה בטוחה וחפה מסיכונים, קיימת חובה על המעביד להדריך את העובד הדרכה מתאימה לסוג עבודתו, לפקח עליו כי הוא שומר על כללי הבטיחות בעבודה וכו'.

חובות אלו מפורטות בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנותיה.

שעה ועובד נפגע בתאונת עבודה ראשית עליו לפנות למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויותיו.

לאחר שסיים את הטיפול מול הביטוח הלאומי רשאי הוא לתבוע את מעבידו והמבטחת שלו בתביעת נזיקין.

בניגוד להליך מול המוסד לביטוח הלאומי, אין זה מספיק להוכיח כי התאונה ארעה במהלך העבודה ויש להוכיח כי המעביד התרשל והפר את חובתו לדאוג לבטיחותו של העובד.

רשלנות זו ניתן להוכיח במספר דרכים- כך למשל במידה והפר המעביד חובה חקוקה – לא קיים הוראות הקבועות בחוק- או למשל להוכיח כי המעביד התרשל בקיום התחייבויותיו כלפי העובד.

ראוי לציין כי המדיניות השיפוטית הקיימת כיום הרחיבה מאד את זכויות העובד אל מול חובות המעביד ולכן כדאי ברוב המקרים  לתבוע תביעת נזיקין כנגד המעביד ומבטחתו.

אחריותו של המעביד משתרעת לא רק לשטח העבודה אלא גם כאשר הוא שולח את העובד למקום עבודה מרוחק- עליו לודא כי גם במקום אליו הוא שולח אותו לעבוד מתקיימות הנחיות הבטיחות בעבודה ואין סיכונים לבטיחות העובד.

את התביעה מנהלים בבית משפט אזרחי- שלום או מחוזי- בהתאם לכללי סדר הדין האזרחי.

על העובד/התובע הטוען לנכות להגיש חוות דעת רפואית , המבטחת בדר"כ מגישה חוות דעת רפואית נגדית ולאחר ששאלת הנזק הגופני מתבררת עוברים לברר את גובה הפיצוי.

כבכל הליך אזרחי בתביעות נזקי גוף, הפרמטרים לחישוב כספי הינם גילו של העובד התובע, נכותו הרפואית והתפקודית ורמת שכרו לפני שארעה התאונה .

יש לדעת כי מן הפיצוי שיתקבל יש לנכות את תגמולי המוסד לביטוח לאומי ולעתים ישנם מקרים בהם התביעה "נבלעת"- שיעור התגמולים שקיבל התובע מהמוסד לביטוח לאומי עולים על גובה הנזק שנקבע בבית משפט אזרחי. במקרים כאלו לא יוותר לתובע כל פיצוי מעבר למתקבל בביטוח הלאומי.

גם על "בעיה" זו ניתן להתגבר .

על מנת לדעת כיצד למצות את מלוא הזכויות המגיעות לתובע בתביעת נזיקין יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום.