ביטוח לאומי – חישוב הפיצוי

נפגעי עבודה

דמי פגיעה

מבוטח שכיר ומבוטח עצמאי זכאים לדמי פגיעה בגובה 75% מההכנסות שחייבות בדמי ביטוח לאומי בשלושת החודשים שהיו לפני האחד בחודש בו חדלו לעבוד בעקבות הפגיעה מעבודה ובגללה. את הסכום שהתקבל מחלקים ב-90, והמקסימום לכל יום עומד על 1,059.38 שקלים.

מבוטח שעבד כעצמאי או מבוטח שעבד כשכיר, ובעקבות הפגיעה מעבודה נגרם להם אי כושר עבודה באופן חלקי (מאושר על ידי קופת חולים) ומספר שעות עבודתם הצטמצמו, זכאים לקבל מביטוח לאומי דמי פגיעה מופחתים שלא יהיו מעבר לשמונה שעות בכל יום.

לדוגמא: שכיר שמשכורתו ברוטו 10,000 ₪ יקבל דמי פגיעה בסך של 7,500 ₪ לחודש.

נכויות זמניות

אדם שהשתכר 10,000 ₪ לחודש

קיבל נכויות זמניות כדלקמן

30% נכות לתקופה בת שלושה חודשים = 10,000X75%X30%X3= 6,750 ₪

20% נכות לתקופה של שלושה חודשים= 10,000X75%X20%X3= 4,500 ₪

10% לתקופה של חודש= 10,000X75%X10%=750 ₪

מענק

מענק משולם בדרגות נכות בשיעור של 9% עד 19%.

למי שהשתכר 10,000 ₪ ברוטו וקיבל  נכות בשיעור של 10% ישולם כדלקמן:

נוסחת החישוב הכללית 10,000X75%X10%X43= 24187 ₪ לערך. ך

קצבה

קצבה משולמת למי שנכותו בשיעור גבוה מ 20%.

למי שהשתכר 10,000 ₪ ברוטו וקיבל נכות בשיעור של 30% ישולם כדלקמן:

10,000X75%X30%=2,250 ₪ כל חודש.

תשלומים נוספים:

תקנה 18 א' נכה נזקק- בתקופת נכויות זמניות בלבד

תקנה 15 – ניתן להגדיל את הנכות הרפואית ב 25% 33% או 50%.

נכות כללית

 קצבת יחיד

בהתאם לדרגת אי-הכושר דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך  2,342 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך  1,733 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך  1,522 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך  1,405 ש"ח .

קצבה חודשית נוספת משולמת למי שדרגת נכותו הרפואית גבוהה מ 50%.

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור ילדים העונים על אחד מהתנאים האלה:עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים

הם עונים להגדרת ילד על פי חוק ביטוח זקנה.

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 937 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 693 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 609 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 562 ש"ח .

תוספת בעד ילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים.

תוספת עבור בן/ בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 5,278 ש"ח .

בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.
סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא  1,172 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 867 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 762 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 703 ש"ח .

 

שירותים מיוחדים

במידה וקיימת זכאות לשירותים מיוחדים הקצבה תשולם בהתאם לקביעת רופא המוס ותתווסף לקצבת נכות כללית. שיעורי הקצבאות הינם 50%, 105% 175%.