תאונת עבודה

פגיעה בעבודה

לאדם הנפגע בתאונה במהלך ועקב עבודתו קיימות זכויות בביטוח הלאומי. המחלקה הרלוונטית המטפלת בתאונות עבודה היא מחלקת תאונות עבודה אליה יש להפנות את המסמכים הרלוונטיים על מנת ליידע את המוסד לביטוח לאומי כי קרתה תאונה.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה מוגדרת בס' 79 לחוק המוסד לביטוח לאומי והיא תאונה אשר ארעה לאדם במקום העבודה, בדרך אליה וממנה, ובקשר אליה.

תאונת עבודה יכולה להיות מוגדרת בזמן ובמקום, ויכול שתחשב כנזק אשר נגרם במהלך השנים בשל שחיקה אוחשיפה לגורמים מזיקים בסביבת העבודה. מקרים אלו יוגדרו כ"מחלת מקצוע" או "פגיעה על דרך המיקרוטראומה" .

מה עושים?

על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לנו מן המוסד לביטוח לאומי עלינו להגיש את הטפסים המתאימים לצורך תחילת טיפולו של המוסד בענייננו:

טופס הודעה על פגיעה בעבודה

תעודה רפואית לנפגע בעבודה

חומר רפואי ותעודות אי כושר.

לאחר משלוח כל הטפסים הרלוונטים והמתנה, מכיר המוסד לביטוח לאומי בתאונה כתאונה בעבודה ומשלם "דמי פגיעה" .

דמי הפגיעה משולמים למבוטח/נפגע לתקופה מקסימלית של עד 91 ימים ממועד התאונה ואמורים ליתן לו אפשרות להלים כאשר הוא אינו מסוגל לעבוד.

במידה ועדיין נותרה מגבלה בעקבות התאונה, ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות, שוב, בטופס תמאים ואז יזמן המוסד לביטוח לאומי ועדה רפואית אשר תבדוק את הנפגע ותקבע מהם אחוזי הנכות אשר נותרו לו בעקבות התאונה.

בתחילה, במידה וכך סוברת הועדה, יקבעו אחוזי נכות "זמניים" ובסופו של דבר, בדר"כ כשנה לאחר התאונה תקבע נכות "לצמיתות".

בהתאם לאחוזי הנכות שתקבע הועדה הרפואית- יקבע שווי הפיצוי המגיע לנפגע מהמוסד לביטוח לאומי בגין התאונה.

תהליך דומה עוברים נפגעים אשר פגיעתם נגרמה על דרך "המיקרוטראומה" או בגין "מחלת מקצוע".

הסקירה הכללית שהבאתי לעיל מתארת מצב בו התביעה להכרה בנזקי הגוף הולכת באופן חלק וקל.

למרבה הצער, רק בשליש מן התביעות להכרה בפגיעה/מחלה כתאונת עבודה מתקבלות.

שעה שתביעה נדחית ע"י פקיד התביעות ( הגורם המטפל במוסד לביטוח הלאומי) יש לפנות לבית הדין האזורי לעבודה בתביעה ולנהל הליך משפטי כנגד המוסד לביטוח לאומי.

פניה לבית הדין נדרשת גם שעה שהועדה הרפואית לעררים קובעת כי לא נותרה נכות או כי הנכות שנקבעה נמוכה מדי.

כך או כך- המוסד לביטוח לאומי לא עושה את החיים קלים וכדאי להוועץ עם עו"ד טרם הגשת התיבעה להכרה ותחילת הטיפול מול המוסד לביטוח לאומי.